پرورش و اصلاح نژاد فرز

مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی - وزارت جهاد کشاورزی

سمت: رئیس گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک. شماره تلفن: ۶۷۷۲۷۴۲-۰۲۶۳ شماره فاکس: ۶۷۷۱۸۷۳-۰۲۶۳. مهندس بهروز محمدنظری. سمت: رئیس گروه پرورش و اصلاح نژاد گاو. شماره تلفن: ۶۷۷۱۸۷۵-۰۲۶۳. شماره فاکس: ۶۷۷۱۸۷۳-۰۲۶۳. مهندس داریوش توحیدی. سمت: رئیس امور پرورش و اصلاح نژاد حیوانات پوستی و آزمایشگاهی. شماره تلفن: ۶۷۷۱۸۷۵-۰۲۶۳


پرورش و اصلاح نژاد فرز,

مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی - معاونت امور تولیدات دامی

نیازسنجی و برآورد نیاز کشور به مواد اولیه، لوازم و تجهیزات مربوط به اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی و انجام حمایت و پیگیریهای لازم در راستای تامین و تدارک آنها از طریق مراجع ذیربط. ◘ نظارت بر اجرای طرحها و پروژه های اصلاح نژاد دام در سطح کشور. ◘ نظارت بر اجرای اثربخشی فعالیتهای مربوط به پرورش و اصلاح نژاد دام و بهبود.


پرورش و اصلاح نژاد فرز,

ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردي ›› معاونت بهبود تولیدات .

ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی شیروان واقع در استان خراسان شمالی در سال 1368 در فاصله 10 کیلومتری شهرستان شیروان واقع در روستای حسین آباد در زمینی به وسعت 10 هکتار تاسیس گردید اهداف تاسیس ایستگاه - شناسایی خصوصیات زیستی و پتانسیل های ژنتیکی گوسفند نژاد کردی. - خالص سازی ، توسعه و گسترش.


سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان - چهارمین مرکز پرورش و اصلاح نژاد .

12 آگوست 2017 . چهارمین مرکز پرورش و اصلاح نژاد گوسفند افشاری در استان زنجان افتتاح شد/ استان زنجان قطب اصلاح نژاد دام سبک در کشور.


مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی - وزارت جهاد کشاورزی

سمت: رئیس گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک. شماره تلفن: ۶۷۷۲۷۴۲-۰۲۶۳ شماره فاکس: ۶۷۷۱۸۷۳-۰۲۶۳. مهندس بهروز محمدنظری. سمت: رئیس گروه پرورش و اصلاح نژاد گاو. شماره تلفن: ۶۷۷۱۸۷۵-۰۲۶۳. شماره فاکس: ۶۷۷۱۸۷۳-۰۲۶۳. مهندس داریوش توحیدی. سمت: رئیس امور پرورش و اصلاح نژاد حیوانات پوستی و آزمایشگاهی. شماره تلفن: ۶۷۷۱۸۷۵-۰۲۶۳


مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی - معاونت امور تولیدات دامی

نیازسنجی و برآورد نیاز کشور به مواد اولیه، لوازم و تجهیزات مربوط به اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی و انجام حمایت و پیگیریهای لازم در راستای تامین و تدارک آنها از طریق مراجع ذیربط. ◘ نظارت بر اجرای طرحها و پروژه های اصلاح نژاد دام در سطح کشور. ◘ نظارت بر اجرای اثربخشی فعالیتهای مربوط به پرورش و اصلاح نژاد دام و بهبود.


ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردي ›› معاونت بهبود تولیدات .

ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی شیروان واقع در استان خراسان شمالی در سال 1368 در فاصله 10 کیلومتری شهرستان شیروان واقع در روستای حسین آباد در زمینی به وسعت 10 هکتار تاسیس گردید اهداف تاسیس ایستگاه - شناسایی خصوصیات زیستی و پتانسیل های ژنتیکی گوسفند نژاد کردی. - خالص سازی ، توسعه و گسترش.


پرورش و اصلاح نژاد فرز,

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان - چهارمین مرکز پرورش و اصلاح نژاد .

12 آگوست 2017 . چهارمین مرکز پرورش و اصلاح نژاد گوسفند افشاری در استان زنجان افتتاح شد/ استان زنجان قطب اصلاح نژاد دام سبک در کشور.


Pre:ماشین لباسشویی شن و ماسه بتن
Next:هند سنگ شکن سنگ